2 dubna, 2019

Pro nováčky

Přidejte se k nám!

Přihláška do oddílu ke stažení zde.

Hledáte vhodnou volnočasovou aktivitu pro své dítě? Tak právě skauting je vhodná volba! Vaše dítě zažije nezapomenutelné momenty, připojí se k partě kamarádů, užije si spoustu legrace, naučí se nejen soužít s přírodou, ale i mnoho dalších praktických a skautských dovedností.

Zde se Vám pokusíme zodpovědět Vaše nejčastější otázky, na ty ostatní Vám pak odpoví vedoucí oddílu Petr Žufan.

Co skauti během roku dělají?


Každý týden se konají pravidelné schůzky, které trvají hodinu a půl. Schůzky probíhají po družinách, které mají obvykle zhruba 5–8 podobně starých členů. Družiny mají v průběhu let stálé složení, aby se z dětí vytvořila dobrá parta. Program je volen citlivě podle věku družiny tak, aby byl pro děti přínosný a zábavný zároveň. Vedle pravidelných schůzek pořádáme zhruba každé tři týdny nějakou další akci. Může jít o tématicky zaměřené páteční odpoledne (sportovní akce, rukodělná činnost, drakiáda, bruslení, deskové hry), o jednodenní výpravu do okolí Brna nebo o vícedenní výlet do zajímavých míst v celé České republice – v minulosti například podzimní prázdniny v Praze, Pardubicích či Telči nebo například tradiční putování ke skautské mohyle Ivančena v Beskydech. Vedle toho pořádáme také akce pro děti z celého Brna – ufobalový turnaj, dobrodružné hry po Brně nebo turnaj v deskových hrách. Vrcholem naší činnosti jsou letní tábory v přírodě pod stany. Dospělá část oddílu pravidelně vyráží v létě na nejrůznější výpravy. Ať už za naší domácí přírodou, do rumunských hor, dobývat alpské čtyřtisícovky nebo třeba objevovat islandské krásy.

Kdo se o děti stará a jakou mají tito lidé kvalifikaci?

V čele oddílu je vždy plnoletý vedoucí (student VŠ), který má tzv. vůdcovskou zkoušku, což je kvalifikace pro vedení dětských kolektivů a vedení letních táborů akreditovaná u Ministerstva školství ČR. Oddíl se skládá z družin, které vedou obvykle 1-2 “rádcové“. Ti jsou ve věku 15-22 let a studují střední nebo vysokou školu. Většina našich rádců absolvovala kurzy pro práci s dětmi (rádcovský kurz nebo čekatelský kurz) i kurzy první pomoci a navíc pracují pod dozorem vůdce oddílu nebo některého z jeho zástupců.

Zázemí (materiální, hospodářské, administrativní) oddílům zajišťuje středisko vedené střediskovou radou. V ní jsou plnoletí zkušení vedoucí, kteří mimo jiné také monitorují činnost oddílu.

Nehrozí dítěti nějaké nebezpečí nebo ohrožení mravního vývoje?

Na všech akcích střediska platí zákaz konzumace drog a alkoholu a také zákaz kouření. Tato omezení se týkají i všech vedoucích. Děti nemají příležitost se k návykovým látkám dostat a ve svých vedoucích nemají negativní vzory.
V družinách se důsledně věnujeme prevenci proti šikaně. Našim cílem je udělat z kluků či holek partu, která táhne za jeden provaz. Vedoucí nenechají děti prát se, vzájemně se slovně napadat nebo mluvit sprostě. I v této oblasti jim jdou také sami příkladem.
Osobnímu selhání jednotlivých vedoucích se bráníme několika způsoby. Vedoucím je odpovědnost svěřována postupně a teprve po zvládnutí lehčích úkolů jsou jim svěřovány úkoly složitější. Navíc funguje dvojitá kontrola od vedoucího oddílu a ze strany střediskové rady. Všichni vedoucí, jimž je svěřena větší odpovědnost, museli projít minimálně jedním dlouhodobějším kurzem a museli předložit potvrzení od lékaře pro práci s dětmi.
O vedení dětí a o zázemí se ve středisku stará více než 30 vedoucích starších 15 let. To umožňuje zajištění všech bezpečnostních standardů a účast dostatečného počtu vedoucích na každé akci. Vedoucí se tak vlastně také kontrolují nazvzájem.

V čem jsou skauti jiní než třeba pionýři nebo tábornická unie?

Junák (což je název české skautské organizace) je největším sdružením věnujícím se práci s dětmi v České republice a skauting je v této oblasti největším hnutím na světě. Jeho posláním, narozdíl od ostatních organizací, není pouze zabavení dětí a vybudování vztahu k přírodě. Skauting se snaží vychovávat všestranně rozvinuté jedince prospěšné pro společnost, schopné dobře fungovat v kolektivu, ale hlavně s vysokým morálním standardem. V ČR mají proto skauti nejvíce (co do počtu i co do rozmanitosti) vzdělávacích kurzů pro vedoucí a pořádají nejvíce celorepublikových různě zaměřených akcí. Junák má rozpracované metody práce s dětmi a podpůrné materiály pro vedoucí. Být skautem znamená také možnost účastnit se mezinárodních akcí nebo najít téměř zázemí v každé zemi na světě (pouze v 6 zemích na světě nejsou skauti). Pro starší je to možnost cestovat, učit se jazyky a získávat kontakty.

Učíme děti vycházet s druhými v kolektivu, vedeme je k samostatnosti (právě u nás dostává většina dětí poprvé v životě odpovědnost za nějakou akci či projekt – samozřejmě pod kontrolou někoho zkušeného) a snažíme se je rozvíjet po stránce fyzické (např. sporty, pohybové hry, výlety do přírody), duševní (např. poznávání věci kolem sebe, rozvoj logického myšlení) i morální. To jim v budoucnosti může pomoci například k lepšímu zaměstnání.

Kolik to stojí?

Naše činnost je financována z části z prostředků členů a z části z dotací a grantů. Roční příspěvek pro děti činí v tuto chvíli 1000,- Kč a zahrnuje v sobě cenu všech schůzek a většiny jednodenních akcí. Cena vícedenní akce závisí na její délce, na místě a na ročním období. Cena běžného trojdenního výletu je zhruba 400,- Kč (80,- Kč cestovné + 100,- Kč ubytování + 150,- Kč jídlo + 50,- Kč materiál + 20,- Kč rezerva). Vedoucí si akce obvykle platí ze svého, jejich cena je při dobrém hospodaření snížena o nespotřebovanou rezervu nebo o peníze získané z grantů psaných za tímto účelem.

Co má ze členství dítěte rodič?

Rodiče ocení zejména akce pořádané v termínech různých školních prázdnin, kdy by museli zajišťovat pro děti hlídání. Mají také možnost zúčastnit se s dětmi mikulášské besídky nebo jarního grilování s rodiči.

Vybavení na akce

 • Výlet
  • Oblečení na sebe (záleží podle ročního období – oblečení ale spíše pohybové 
  • a zašpinitelné)
  • Batoh (menší, do kterého se vejdou všechny věci stačí)
  • Šátek (skautský na krk)
  • Tužku a papír (nebo deník)
  • Stezka
  • Pláštěnka
  • Šátek (čtvercový)
  • Uzlovačka (provázek o průměru +- 5 milimetrů dlouhý tak 1-1,5 metru)
  • Jídlo a pití na celou akci
 • Přespávací akce 
  • Spacák a karimatka
  • Batoh na věci (krosna)
  • Jídlo a pití podle lístečku na akci
  • Tužka a papír (nebo deník)
  • Šátek
  • Stezka
  • Uzlovačka (provázek o průměru +- 5 milimetrů dlouhý tak 1-1,5 metru)
  • Spodní prádlo a ponožky
  • Mikina
  • Bunda (záleží na ročním období)
  • Tričko
  • Na sebe oblečení podle počasí, nebo ročního období
  • Ešus a lžička
  • Pláštěnka
  • Kartáček a pasta
 • Víkendová akce
  • Spacák a karimatka
  • Batoh na věci (krosna)
  • Jídlo a pití podle lístečku na akci
  • Tužka a papír (nebo deník)
  • Šátek
  • Stezka
  • Uzlovačka (provázek o průměru +- 5 milimetrů dlouhý tak 1-1,5 metru)
  • Spodní prádlo a ponožky (2x)
  • Mikina, nebo bunda
  • Tričko (2x)
  • Náhradní kalhoty
  • Přezůvky (pokud spíme v budově)
  • Na sebe oblečení podle počasí, nebo ročního období
  • Ešus a lžička
  • Pláštěnka
  • Kartáček a pasta
  • Nůž
 • Puťák
  • Důležitý je dobrý batoh (mít věci jen v něm)
  • Dobrá obuv (dobré jsou například pohorky 
  • Termoprádlo
  • Batoh na věci (krosna)
  • 2-3 trička
  • Spodní prádlo a ponožky (na každý den)
  • Mikina 
  • Bunda
  • Náhradní kalhoty
  • Uzlovačka, šátek, papír a tužka
  • Nůž
  • Kartáček a pasta
  • Lžíce
  • Pet láhev s vodou a jídlo na první den
  • Pláštěnka 
  • Kapesníky
  • Karimatka a spacák